Reglement

 

Hierbij willen wij wat regels op papier zetten :

 

Deelnemers kunnen zich vanaf 7:30 uur melden bij de marktmeester die u, uw plek zal aanwijzen.

 

Kraam opbouwen tussen 7:30 uur en 9:00 uur.

 

De looppaden moeten vrij blijven. Er mag niets worden neergezet. Hou er rekening mee dat wanneer u spullen naast of voor de kraam heeft staan/hangen de bezoekers ertegenaan kunnen lopen of er over kunnen vallen. Zij kunnen u hiervoor aansprakelijk stellen.

 

Auto leeg maken en zo spoedig mogelijk weg zetten.

 

Voor 9:15 uur moeten alle auto’s van het terrein af zijn. *Met uitzondering van degene die een plek met een auto erachter hebben*.

Na afloop eerst uw goederen inpakken en dan pas de auto ophalen. De weg gaat pas om 16:00 uur open niet eerder.

 

Alle afval zelf meenemen of in de container gooien, als wij wat met opruimen vinden kost u dat

€ 7,50 denk om de kosten die anders door een 3e worden gerekend voor het opruimen.

 

Annuleren kan tot uiterlijk 1 dag voor de markt alleen per mail of telefonisch/ SMS. Bij geen tijdige annulering bent u de volledige kraamhuur/grondplaats verschuldigd. Betaling van het verschuldigde bedrag dient binnen 5 dagen te worden overgemaakt. Wanneer wij geen betaling ontvangen wordt u door ons geplaatst op een zwarte lijst en loopt u het risico dat de vordering uithanden wordt gegeven aan een incassobureau.

 

Het is verboden om wapens welke vallen onder de (Wapenwet), gestolen goederen, levende dieren, illegale software/dvd/cd/video, pornografisch materiaal, brandbare stoffen of artikelen met brandbare stoffen (verbrandingsmotoren, gasflessen, munitie, vuurwerk etc.) en overige aanstootgevende artikelen te koop aan te bieden. Bij constatering hiervan wordt u uitdrukkelijk verzocht de goederen te verwijderen.

Wanneer een markt niet doorgaat zult u z.s.m. danwel uiterlijk 1 dag van tevoren op de hoogte worden gesteld per mail of SMS indien wij de juiste gegevens van u hebben.

 

Wanneer u deelneemt aan een van onze markten bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw auto of artikelen. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.